Chloropromazyna i niektóre inne pochodne fenotiazyny mają czasem zastosowanie jako leki przeciwwymiotne i w leczeniu uporczywej czkawki. Należy wspomnieć o jej zastosowaniu w premedykacji chirurgicznej. Promazyna (Promazine, Promazin, Sparine) jest lekiem słabiej działającym neuroleptycznie od chloropromazyny przy jednocześnie silniej zaznaczonych właściwościach uspokajających i nasennych. Stosowana jest także jako lek przeciwwymiotny. Wywołuje podobne objawy niepożądane do chloropromazyny, jednak niektórzy autorzy podkreślają jej większą łatwość wywoływania uszkodzenia szpiku. Lewomepromazyna (Levomepromazine, Nozinan) silniej od chloropromazyny działa uspokajająco i nasennie, wyk-azując także pewne właściwości przeciwdepresyjne, Z tego względu może być stosowana w schi-zofreaii ze współistniejącymi objawami zaburzenia nastroju w kierunku depresyjnym. Podkreślane są także silne przeciwbólowe właściwości tego leku, zbliżone nawet niekiedy siłą do silnych leków przeciwbólowych (szczególnie po podaniu pozajelitowym). Lewomepromazyna silnie blokuje receptory a-adrenergiczne, z tego względu wywołuje spadek ciśnienia (zwłaszcza o charakterze ortostatycznym).