Dział medycyny który od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób, urazów, schorzeń w sposób operacyjny, zazwyczaj inwazyjny. Za operacje chirurgiczna można uznać wszytko co polega na przecięciu skóry, lub innych tkanek w celu dostania się do zaatakowanego chorobą, zainfekowanego narządu. Młodzi lekarze już na wczesnym etapie przeprowadzają zabiegi takie jak appendektomia, która polega na nacięciu skóry między pępkiem a łukiem żebrowym w celu usunięcia wyrostka, któremu grozi ryzyko pęknięcia. W celu przeprowadzenia zabiegów zawsze potrzebna jak dokładna i wnikliwa diagnoza. To dzięki diagnozie możemy stwierdzić na co dany pacjent choruje oraz ustalić schemat postępowania dla danego pacjenta. Czasem trudno stwierdzić daną chorobę a diagnoza trwa tygodniami, czasem należy wykonać biopsje na przykład mięśnia, która jest inwazyjną metodą polegającą na wycięciu fragmentu pożądanej tkanki w celu poddania jej analizie. Dokładna biopsja często pozwala na określenie dolegliwości danego pacjenta.