Kierunek mechanika i budowa maszyn, sprawia, że przyszły inżynier jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, jego rozszerzona wiedza w zakresie organizacji pracy i zarządzaniu odpowiednim zespołem ludzi, przyczynia się do faktu, że absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych.

Wiedza zdobyta na studiach pierwszego czy drugiego stopnia, to nie wszystko, nadal trzeba śledzić wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne i poprzez pracę i różne w niej sytuacje zdobywać odpowiednie doświadczenie.
Niewielu jest chętnych aby rozpocząć kierunek mechanika i budowa maszyn, toteż po ukończeniu takich studiów, łatwo jest o odpowiednią pracę w swoim zawodzie.Inżynierowie konstruktorzy są poszukiwani na rynku pracy i proponuje im się stanowiska bardzo dobrze płatne.
Jednak studia na tym kierunku nie należą do łatwych i aby je ukończyć naprawdę trzeba włożyć wiele pracy i przede wszystkim bardzo dobrze rozumieć naukę, którą się studiuje.
Budowa maszyn to bardzo odpowiedzialna praca.