Kiedy u dziecka pojawia się zainteresowanie cyframi, liczbami? W zasadzie to zależy w dużej mierze od rodziców i opiekunów dziecka. Jak z nim pracują, jakie stawiają mu wymagania, jakie oczekiwania. Czego chcą od tego dziecka i do czego go motywują. Jeżeli dziecko jest uczone swojego adresu zamieszkania, to pojawiają się w nim cyfry. Jeżeli jest uczone tego, ile ma lat, to również, ma do czynienia z liczeniem. Takie rzeczy poruszane są zwykle gdy dziecko ma zaledwie kilka lat. Jeżeli chodzi do przedszkola, to ma znacznie większe szanse na to by spotkać się z podstawowym liczeniem.
Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że przedszkolak nie musi być matematykiem. Nie musi umieć liczyć, nie musi jeszcze rozpoznawać cyferek. Przyjdzie na to czas w szkole, choć jeżeli formą zabawową będziemy takie treści wprowadzać do jego świadomości, to na pewno krzywdy mu tym nie zrobimy, a wręcz przeciwnie. Stworzymy mu solidne podstawy do nauki w szkole, dzięki czemu będzie mu w niej po prostu łatwiej. A każdy chce by jego dziecko sobie radziło.