Prawie każdy z nas ma ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w razie nieszczęśliwego wypadku czy innego zdarzenia, które spowoduje uszczerbek na zdrowiu, dostaniemy odszkodowanie zależne od ilości punktów oraz tego na ile te punkty są wyceniane. Zupełnie inna kwestia to odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy. Tu możemy liczyć na większe pieniądze, ale jednocześnie musimy dowieść że ponieśliśmy szkodę w wyniku działania lub zaniechania działań przez sprawcę. Ma to zastosowanie w odniesieniu do kierowców, ale także w odniesieniu do właścicieli nieruchomości i zarządców dróg. Przykładowo jeśli pośliźniemy się na chodniku należącym do gminy, odszkodowanie powinna wypłacić gmina. Naszym obowiązkiem jest udowodnienie zdarzenia oraz że faktycznie miało ono miejsce, jak opisujemy. Dlatego oprócz opisu zdarzenia, dokumentacji medycznej przydatne będą zdjęcia dokumentujące zdarzenie zrobione w taki sposób aby niemożliwe było podważenie miejsca. Przydatna będzie też dokumentacja sporządzona przez policję lub straż miejską.