Pisanie pracy magisterskiej to jedno z zadań, które kończy edukacje wyższą w Polsce w sposób ostateczny. Złożenie pracy dyplomowej wymagane jest, aby można było otrzymać dyplom ukończenia studiów. Taka praca to jedynie część końcowej oceny każdego studenta, ale wciąż jest to ważny składnik życia akademickiego. Co więcej, bez zdania pracy magisterskiej nie można otrzymać dyplomu, a więc nie można również zakończyć edukacji. Okazuje się jednak, że mimo iż wymóg pisania prac magisterskich jest znany od zawsze, to studenci mają bardzo duże kłopoty czasem z podjęciem takiej właśnie aktywności. Niestety, studia bardzo rzadko odpowiednio przygotowują do późniejszego pisania pracy dyplomowej.
Student i pisanie prac po angielsku – to nie idzie w parze!

Najgorsze jednak co może spotkać studenta ostatnich lat studiów to nie tyle pisanie pracy magisterskiej, a specjalne wymagania, jakie stawiane są dokładnie przez jego pracą. Jednym z wymogów jest pisanie prac po angielsku, szczególnie jeżeli student chce swoją przyszłość związać z zagraniczną edukacją. Okazuje się, że pracę magisterską trudno jest napisać w języku oryginalnym, ale jeszcze trudniej przetłumaczyć ją na język obcy. Właściwie pisanie prac p[o angielsku wymaga od samego początku myślenia po angielsku, tłumaczenie nie ma tu sensu, ponieważ zajmuje bardzo dużo czasu. Pisanie prac po angielsku wymaga od studentów niemalże wielkiej cierpliwości! Jednak wciąż jest to zadanie możliwe do wykonania.