Przyroda w edukacji szkolnej obecna była już od dosyć dawna. Przede wszystkim, dawniej, wprowadzona była na poziomie klas jeden – trzy. Obecnie, blok przyrodniczy znajduje się w programie edukacyjnym klas od czwartej do szóstej. Nie ma podziału na poszczególne przedmioty, jak biologia, chemia, czy geografia. Mamy po prostu przyrodę, na której młodzi ludzie uczą się ogólnie zagadnień, które wiążą się z życiem przyrodniczym.
Oczywiście, nie są to tematy łatwe, a zgromadzenie ich w jednym bloku sprawiło, że trzeba było znacznie zmniejszyć ich objętość tematyczną. Przez to dzieci uczą się na pewno mniej. Czy lepiej? Trudno to jednoznacznie określić, na pewno otrzymują znacznie mniej treści.
Ważne jednak, że dzieci uczą się tych treści w jakimś kontekście, w konkretnym otoczeniu. Są w stanie znaleźć powiązania i odniesienie. Nauka samej geografii, na przykład, izolowała ją od innych zagadnień przyrodniczych.
Wprowadzenie ich w pewien horyzont, porządkuje je i nadaje im konkretny kształt i konkretne miejsce. Lokalizuje i systematyzuje.