Ludzi niepełnosprawnych można spotkać wszędzie. Zarówno w mieście, jak i na wsi. Niepełnosprawność jest dolegliwością, która może spaść na każdego z nas i to niezależnie od wieku, zawodu, czy statusu majątkowego. By wyjść z niepełnosprawności niejednokrotnie potrzeba wielu ćwiczeń i rehabilitacji. Jedną z form pomocy są siłownie dla niepełnosprawnych. Propozycja stworzenia takich bardzo potrzebnych miejsc, jakimi są siłownie dla niepełnosprawnych skierowana jest do wszystkich możliwych instytucji. A więc nie tylko do urzędów miast i gmin. Ale także do ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków uzdrowiskowych, ośrodków sportu i rekreacji. Jak również do domów opieki społecznej, czy szpitali. Siłownie dla niepełnosprawnych dobrze też, gdy znajdują się w domach spokojnej starości. Umożliwiają ruch i rekreację sprawniejszym mieszkańcom. Siłownie zewnętrzne pozwalają zażyć świeżego powietrza. A poza tym stanowią ciekawą odmianę w życiu starszych ludzi. To bardzo cenna inicjatywa pozwalająca nie tylko na aktywność fizyczną, ale również umożliwiająca kontakty towarzyskie.