Kogo obowiązują szkolenia BHP?
Rozpoczynając pracę niektóre osoby zastanawiają się nad tym, po co pracodawca wymaga od nich zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, bądź przed rozpoczęciem pracy na etacie kieruje pracownika na takie szkolenie? Tym bardziej, że koszt za szkolenia BHP ponosi pracodawca. Jednak trzeba każdemu wiedzieć, że taki kurs zakończony sprawdzianem pozwoli nam uzyskać stosowne zaświadczenie, które jest niezbędne przy zatrudnieniu. A przede wszystkim fachowe szkolenie pozwoli przyswoić wiedzę, która może okazać się użyteczna i uratować życie nasze własne, lub współpracownika. Szkolenia BHP są obowiązkowe, w przeciwnym wypadku podczas inspekcji zakładu może być nałożona kara pieniężna za nieposiadanie stosownego poświadczenia, o przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP obowiązują nie tylko pracowników posiadających umowy na czas nieokreślony, ale także obowiązuje te osoby, które są zatrudnione np. na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Zasada dotyczy także samych pracodawców, jak i osoby odbywające praktyki w zakładzie pracy.