Szkolenia HR a potrzeby szkoleniowe

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną firmę bez szkoleń pracowniczych – te ostatnie stały się bowiem standardem w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji itd. Nie oznacza to jednak, że każde szkolenie pasuje do każdej firmy, dlatego – zanim zdecydujemy się na cokolwiek – warto przeanalizować potrzeby szkoleniowe naszego zespołu.

Dobór szkolenia HR powinien bazować na obecnych potrzebach naszych pracowników. Czy wymagają oni jakichś nowych kompetencji? Jeśli tak, to jakich i w jakim zakresie? Nie można dobierać szkoleń w oparciu o sztywne schematy – wtedy bowiem, przynajmniej w większości przypadków, staną się one po prostu niepotrzebnym wydatkiem. Oczywiście trudno mieć wgląd w zapotrzebowanie zespołu, jeżeli obserwujemy go jedynie z zewnątrz – np. za pośrednictwem działu HR. O wiele lepiej więc włączyć w proces wybierania szkolenia sam zespół, czy to z nim rozmawiając, czy to przeprowadzając ankietę.

Nie bez znaczenia jest również wybór firmy szkoleniowej. Powinna mieć ona nie tylko atrakcyjną ofertę, ale także korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umieć nawiązywać kontakty z ludźmi (dlatego warto zaprosić jej reprezentantów do naszej siedziby), mieć wysokie kompetencje itd. Po trzecie wreszcie – jakość przeprowadzanego szkolenia HR powinna być nieustannie monitorowana, aby – w razie potrzeby – podnosić jego wartość merytoryczną. Podsumowując, choć rynek szkoleniowy jest bardzo obfity w oferty, w dużej mierze to po stronie klienta leży odpowiedzialność za ich właściwą realizację.