Sztuka reklamy w Polsce po II Wojnie Światowej

Rozwinięta sztuka plakatu, liczne wykłady odbywające się na polskich uczelniach związane z reklamą, jak również wielkie nazwiska, takie jak Krzyżewski, będący autorem kilku poczytnych i znanych tytułów nawiązujących do sztuki reklamy. Taką Polskę zastała II Wojna Światowa. Co było później?

Reklama w Polskiej Republice Ludowej

Koniec wojny nie oznaczał dla narodu Polskiego powrotu do normalności. Przejęcie władzy przez komunistów na kolejne dziesiątki lat wstrzymały rozwój wielu sfer życia. Podporządkowanie się zasadom gospodarce centralnie planowanej i wspólna praca na rzecz „wyższego dobra” jakim była Polska Ludowa sprawiała, że ekonomicznie konkurencja nie mogła istnieć. Zlikwidowanie własności państwowej i zgromadzenie w rękach państwa wszelkich środków produkcji teoretycznie powinny były wyeliminować konkurencję, a tym samym reklamę. Tak jednak się nie stało.

Ostatecznie, pojawiły się powody, dla których nie zrezygnowano całkowicie z reklamy. Polska stała się krajem, w którym ważne stało się zjednywanie sobie społeczeństwa poprzez liczne, nie zawsze racjonalne i logiczne, argumenty. Najczęściej były one również przekłamane. Propaganda reklamowa mogła jednak, w oczach władz, poprawić tę sytuację. Krajem rządził niedobór jednak reklama mogła skutecznie pomóc, aby zwiększyć popyt. Ten błyskotliwy wniosek przeniesiono więc na grunt reklamy…

Efektem tego powstał twór, który śmiało nazwać możemy reklamą PRL-u. Była ona niestaranna, niedbała, często tworzona przez ludzi absolutnie nie mających nigdy nic wspólnego z tą branżą. Produkcjami telewizyjnymi zajmowały się państwowe: Zakład Programów Zleconych oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Produkcje tych dwóch wytwórni pojawiły się już w latach pięćdziesiątych.

Początki telewizji były wtedy dość toporne, dlatego reklamy zazwyczaj pojawiały się w formie obwieszczeń, co bardziej przypominało rządowe komunikaty, jak również korzystano z plansz. Nim więc zyskała większą popularność, to prasa i plakaty stanowiły doskonały kanał przekazu.\Szczególnie te drugie w okresie PRL były często wykorzystywane i spotkać je można było niemal wszędzie: na murach, latarniach, zdobiły maszty, widniały w gazetach. Pełniły czysto propagandową rolę oraz zachęcały społeczeństwo do zmiany proponowanych przez rządzących: odnosiły się do pracy, trybu życia, szczęścia, higieny a nawet spożywania alkoholu.

Gomułka i zmiany

Nieco odmiennie sytuacja przedstawiała się, kiedy I sekretarzem został Władysław Gomułka. Dokonane przez niego inwestycje gospodarcze za pożyczone pieniądze. Zmiany dotknęły również media, w tym głównie telewizję. Zwiększona ilość funduszy pozwoliła na stworzenie dzisiaj już kultowych propozycji jak Teleranek, Pieprz i Wanilia czy Z kamerą wśród zwierząt. Sytuacja reklam była jednak dalej niestabilna, aż do zmian ustrojowych, które nastąpiły pod koniec lat 80tych.