Jakie są najważniejsze cechy dobrej firmy zajmującej się takimi zleceniami, jak szeroko rozumiane szybkie pisanie prac magisterskich na zlecenie? Oczywiście, odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna, a mianowicie, że taką cechą jest to, co zwykło się nazywać profesjonalizmem. Pojawia się jednak problem, kiedy mamy zdefiniować co właściwie rozumiemy przez profesjonalizm.
Wydaje się, że w przypadku firm zajmujących się pisaniem prac naukowych na zlecenie profesjonalizm to przede wszystkim odpowiednio wykształcona i przygotowana merytorycznie kadra. W przypadku mniej renomowanych firm zdarza się, że do pisania prac naukowych zatrudniani są na przykład studenci, czyli osoby, które nie posiadają ani niezbędnego doświadczenia, ani odpowiednio szerokiej wiedzy merytorycznej. Profesjonalne firmy cechują się tym, że pisaniem prac naukowych zajmują się w nich wyłącznie doskonale przygotowani specjaliści, tacy jak czynni wykładowcy uniwersytetcy lub doktoranci wyższych lat na określonych kierunkach studiów.