Czy używki wpływają negatywnie na nasze zdrowie? To pytanie może wywołać uśmiech na wielu twarzach, odpowiedź bowiem wydaje się oczywista: nadmierna konsumpcja kawy i herbaty (nie mówiąc już o alkoholu) z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla oceny stanu naszego zdrowia. Dlaczego zatem tak trudno zrezygnować z tych drobnych, a jednak często szkodliwych, przyjemności? Przede wszystkim wynika to chyba z siły nawyku. Jeśli od wielu lat mamy zwyczaj rozpoczynać dzień od mocnej, aromatycznej kawy, żadne dowody na temat szkodliwości tego napoju dla zdrowia nie zdołają już skłonić nas do jego odstawienia. Zdarzają się wprawdzie sytuacje, gdy rzeczywiście zostajemy zmuszeni do zmiany nawyków żywieniowych. Radykalne pogorszenie stanu zdrowia motywuje nas do błyskawicznej rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń. Jeśli jednak owe ekstremalne warunki nie zaistnieją, rzadko udaje się ludziom odstawić ulubione używki. Pocieszamy się zawsze, że ich szkodliwość dla zdrowia jest mimo wszystko niewielka.