Znieczulenie do kolonoskopii

Zabieg kolonoskopii jest jednym z ważniejszych badań diagnostycznych w kierunku raka jelita grubego. Szczególne znaczenie ma ten zabieg również w kontekście terapeutycznym, gdyż pozwala na usuwanie gruczolaków jelita grubego, które mogą się stać stanem predysponującym do rozwoju typowego raka jelita grubego. Badanie uchodzi za nieprzyjemne i może być bolesne, gdyż w trakcie jego wykonywania jelita wypełniane są powietrzem, co naturalnie generować może swoisty dyskomfort.

Jak ograniczyć takowy dyskomfort?

Przede wszystkim należy postarać się o premedykację pacjenta. W tym celu stosuje się rzecz jasna preparaty benzodiazepin, jak choćby ceniony midazolam. Niemniej jednak niektóre osoby nie są w stanie znieść takowego badania i konieczna jest kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym.

Jak wygląda znieczulenie?

Znieczulenie ogólne jest procedurą wieloetapową. Jego celami jest analgezja, hipnoza, arefleksja oraz zniesienie napięcia mięśniowego. Indukcja znieczulenia ogólnego rozpoczyna się od oksygenacji pacjenta, podania leków usypiających, zwiotczających, intubacji.