Koenzym Q10

0
624
Rate this post

Jest rok 1978. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymuje brytyjski biochemik Peter Dennis Mitchell (1920-1992), który wytłumaczył rolę Koenzymu Q10 w wytwarzaniu energii w komórkach naszego organizmu (oficjalnie – „w uznaniu wkładu włożonego w zrozumienie biologicznego transferu energii poprzez sformułowanie teorii chemiosmotycznej”).

Koenzym Q10 (CoQ10, ubichinon, witamina Q) zwany jest koenzymem życia lub eliksirem młodości. Jego rola jest nie do przecenienia. Zapewnia dotlenienie komórki i wytworzenie energii potrzebnej do funkcjonowania i podziału komórki.
Jest też bardzo silnym przeciwutleniaczem (antyoksydantem).

Dla zainteresowanych biochemią:

Tłumacząc w skrócie dorobek prof. Petera Dennisa Mitchella można powiedzieć, że w wyniku procesów fotosyntezy i oddychania komórkowego, w części komórki zwanej mitochondrium (liczba mnoga – mitochondria) powstaje organiczny związek chemiczny ATP (kwas adenozynotrójfosforowy).

ATP jest głównym nośnikiem energii w komórce – stanowi magazyn i transporter energii. Energia zmagazynowana w cząsteczce ATP w chwili tworzenia wiązania, może zostać uwolniona podczas jego hydrolizy do cząsteczki ADP (kwasu adenozynodwufosforowego) i nieorganicznego fosforanu (Pi).
Układ ATP-ADP można przyrównać przez analogię do akumulatora elektrycznego, który ładuje się, aby w odpowiedniej chwili i miejscu, można było wykorzystać skumulowaną w nim energię.

Organizm człowieka wytwarza od 5 do 75 kg ATP dziennie, podobną ilość zużywa w wymagających energii reakcjach syntezy, transportu przez błony czy skurczach mięśni.
Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego ciała. (Monika Wysocka-Kapcińska, Róża Kucharczyk z Zakładu Genetyki, Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Budowa, biogeneza i mechanizm działania kompleksu mitochondrialnej syntezy ATP”.)

Biologiczne działanie Koenzymu Q10 polega na jego udziale w procesie oddychania komórki przez tzw. łańcuch oddechowy, a przez to odpowiada za prawidłowy metabolizm każdej komórki. Występuje w mitochondriach, stymulując przebieg reakcji chemicznych utleniania, co możemy określić, jako przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym komórki. Towarzyszy temu wytwarzanie energii, którą mitochondria wykorzystują do przekształcenia ADP w ATP. Zgodnie z chemiosmotyczną teorią Petera Mitchella, synteza ATP przekształca energię generowaną podczas przenoszenia elektronów przez kompleksy łańcucha oddechowego, w chemiczną energię komórkową – ATP.

Osoby posiadające podstawy biochemii zachęcam do zapoznania się z pracą doktorską Jacka Lamperskiego, wykonaną na Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gnutka.

Koenzym Q10 jest wytwarzany przez organizm ludzki, ale z upływem lat i rozwojem chorób, produkuje go w co raz mniejszej ilości. Dodatkowo, jest wiele przyczyn powodujących niedobór CoQ10 w organizmie, np. leki syntetyczne obniżające cholesterol.
Braki w obecności Koenzymu Q10 są jedną z przyczyn degradacji komórek naszego organizmu. Aby tego uniknąć należy stosować dietę bogatą w CoQ10. Barierą jest jednak fakt, że organizm ludzki przyswaja podawany CoQ10, poprzez jego rozpuszczenie w tłuszczu, a ta przyswajalność jest bardzo słaba.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest dostarczanie suplementu diety z Koenzymem Q10. Pamiętajmy jednak, że przyswajalność CoQ10 syntetycznego jest jeszcze mniejsza, wręcz kilkuprocentowa. Suplement powinien więc zawierać koenzym pochodzenia naturalnego.

Trudności w przyswajalności Koenzymu Q10, zwróciły uwagę na formę jego podania w suplemencie. Przełomem były badania prowadzone przez izraelską Firmę HerbaMed Ltd, zakończone opracowaniem i opatentowaniem formuły Ultrasome-CoQ10. HerbaMed opatentował unikalną technologię (Ultrasome) dla zwiększenia biodostępności doustnej związków takich, jak CoQ10.

Formuła Ultrasome polega na podawaniu preparatu (w tym przypadku Koenzymu Q10) w liposomach, (opisanych bliżej na stronie Fenomen produktów). Przedmiotem patentu HerbaMedu, w zakresie formuły Ultrasome, nie były jednak liposomy, gdyż od wielu lat wykorzystywane są z powodzeniem przez różne firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, do „transportu” preparatów w głąb organizmu. Istotą było takie przetworzenie CoQ10, aby zwiększyć jego bioprzyswajalność w nowym typie cząsteczki lipidowej.
Bliższe szczegóły przedstawiają poniższe raporty w języku angielskim (możliwość włączenia Tłumacza Google).

Raport dr Anata Solomona, kierownika ds. badań i rozwoju firmy HerbaMed, z badań klinicznych biodostępności Ultrasome-CoQ10, opublikowany jest w internecie pod adresem: https://www.herbamed.com/Portals/0/articles/ultrasome.pdf.

Dodatkowe badania przeprowadzili naukowcy z Rabin Medical Center oraz Sorasky Medical Center, we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Tel Awiwie.
Wyniki ich badań opublikował Clinical Cardiology (tom 27, nr 5, str. 295-299, maj 2004 r.) – w internecie pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.4960270512/pdf.

Z powyższych badań wynika biodostępność Ultrasome-CoQ10 rzędu 92 %, w porównaniu z 10 % przyswajalnością Koenzymem Q10 w formie tradycyjnej (generycznej).

Patent Firmy HerbaMed dotyczący produkcji Ultrasome-CoQ10, jest jedynym obcym patentem, wykorzystywanym w produktach Firmy Dr. Nona International Ltd.

Suplement diety GOLDSEEN zawiera Koenzym Q10 w formule Utrasome, zestaw witamin i minerałów w unikalnym zestawieniu oraz Halo Kompleks (Kompleks Bio-Organo-Mineralny), który jest opatentowany przez Firmę Dr. Nona.