Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że spośród wszystkich używek największe żniwo zbierają wcale nie opiaty, jak heroina, czy inne nielegalne substancje z którymi walczą policje niemal całego świata, jak kokaina czy amfetamina, ale legalne i dostępne w każdym sklepie papierosy.
Na choroby związane z długotrwałym paleniem papierosów umierają każdego roku miliony ludzi. Na popularność tej używki wydaje się nie mieć najmniejszego wpływu stałe podnoszenie akcyzy, w wyniku czego w kieszeniach palaczy jest coraz mniej pieniędzy. Żaden kraj nie zdecyduje się też na delegalizację wyrobów tytoniowych, ponieważ po pierwsze wywołałby w ten sposób ogromne społeczne niezadowolenie, a po drugie straciłby potężne wpływy do budżetu. Czytałem kiedyś artykuł w którym zawarta była informacja, że pieniądze z towarów objętych akcyzą stanowią nawet kilkanaście procent dochodów naszego państwa, więc gdyby nasz rząd zdecydował się na takie działanie – budżet pękłby jak bańka mydlana. Papierosy są więc i nadal będą sprzedawane. Mimo, że rujnują zdrowie tylu ludzi.