Postęp cywilizacji jest widoczny gołym okiem na każdym kroku. Gdybyśmy porównali współczesny świat z tym, który był pięćdziesiąt lat temu to doszłoby do bardzo znaczących zmian. Człowiek z tamtego okresu mógłby się pogubić we współczesnym świecie. Takie są realia. Wszystko to dzięki naukowym zdobyczom. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ma to swoje negatywne strony. Do jednej, najbardziej znanej, należą zmiany w środowisku naturalnym. Znane są obecnie wszystkim takie zjawiska, jak na przykład: efekt cieplarniany, dziura ozonowa czy kwaśne deszcze.

To są właśnie skutki rozwoju cywilizacji. Człowiek zapomniał o skutkach, jakie taki postęp może przynieść. Aktualnie są prowadzone różnorakie badania, jak osłabić postęp tych negatywnych skutków. Aczkolwiek trudno jest temu zaradzić, ponieważ następują nieodwracalnie zmiany klimatyczne. W miejscach, gdzie nigdzie tego nie obserwowano występują huragany, powodzie i jeszcze inne zjawiska. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej, zanim wydało się niesprawdzone mechanizmy.