Wynalezienie druku

Wynalezienie druku przypisuje się niemieckiemu złotnikowi z Moguncji Hohannesowi Gutenbergowi. Ponad wysiąc lat wcześniej znana była w chinach technika druku ksylograficznego (jednoczesnego odbijania tekstu i obrazu techniką drzeworytniczną). Dopiero jednak Gutenberg około 1440 roku posłużył się jednocześnie techniką ruchomych czcionek, skonstruował urządzenie do ich odlewania i stworzył pierwszą prasę drukarską.

Wcześniej przez setki lat przepisywano książki ręcznie w klasztornych skryptiorach, a pod koniec średniowiecza także w specjalnych warsztatach, pracujących przede wszystkim na użytek rozwijających się od XII wieku uniwersytetów. Pierwsze książki drukowane w dużym stopniu przypominały swe rękopiśmienne poprzedniczki. Były one bogato, ręcznie ozdabiane, a krojem czcionki naśladowały liternictwo rękopisów.