Med. naturalna

0
609
Rate this post

Pojęciem „Medycyna naturalna” określamy działania uzdrawiające obejmujące cały zestaw technik i terapii opartych na jedności człowieka (jego ciała, ducha, energii, psychiki) z otaczającym światem (przyrodą).
Medycyna naturalna zapewnia nam indywidualne i całościowe, czyli holistyczne podejście do człowieka i jego zdrowia. Zapewnia nam życie zgodne z naturą, zdrowy styl życia.

Medycyna naturalna obejmuje tak ziołolecznictwo i aromaterapię, apiterapię (stosowanie produktów pszczelich) oraz przyrodolecznictwo (hydroterapia, balneologia), światłolecznictwo (koloroterapia, helioterapia – wpływ słońca na organizm człowieka), akupunkturę i akupresurę, a także gimnastykę, masaż ciała, masaż stref refleksyjnych i inne podobne techniki.

Medycyna naturalna zwraca ogromną uwagę na odżywianie, traktując je, jako jedną z metod przywracania zdrowia (równowagi) organizmowi.

Występujący stopień zatrucia środowiska naturalnego człowieka, a co za tym idzie – żywności, powoduje zubożenie ilości mikro- i makroelementów, a w konsekwencji, konieczność stosowania suplementów diety. Pamiętajmy jednak, że suplementy diety, aby były przyswajalne przez organizm, muszą być pochodzenia roślinnego, a nie syntetyczne!

Przydatne mogą być tu wskazania dr Davida Servan-Schreibera (1961-2011) opublikowane w książce „Antyrak. Nowy styl życia”. Zachęcam do zapoznania się z książką, a przed tym posłuchajmy, co do powiedzenia nam, ma sam autor.

Medycyna naturalna często stosuje własny sposób diagnozowania. Jest to np. diagnozowanie z wyglądu twarzy, irydologia (diagnozowanie z tęczówki oka), diagnozowanie poprzez badanie pulsów poszczególnych organów, czy stanu poszczególnych części kręgosłupa, którym odpowiadają różne organy.

Od II połowy XX wieku zaobserwować można prowadzenie walki z medycyną naturalną, przez nastawione na zysk koncerny farmaceutyczne. Wiele o tym można poczytać w internecie. Przy tej okazji warto zapoznać się z jednym ciekawym materiałem – jest to Kurs podstawowy medycyny komórkowej opracowany przez Koalicję Dr Ratha w Obronie Zdrowia.

Medycyna naturalna towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości. Przetrwa więc wspomniane wyżej ataki koncernów farmaceutycznych. Przetrwa też próby zawłaszczenia przez nowe trendy z pogranicza filozofii i religii, jak np. New Age, czy oferty powrotu do praktyk pogańskich.

Obserwowane ostatnio zwiększone zainteresowanie medycyną naturalną wynika ze świadomości, że medycyna akademicka leczy objawowo, pomagając na jedno schorzenie „produkuje” inne. Leczenie objawowe medycyny akademickiej prowadzi do przejścia choroby ze stanu ostrego w stan chroniczny – a oznacza to przyjmowanie lekarstw syntetycznych do końca życia.

Stosowanie medycyny naturalnej daje szansę na wyleczenie i odstawienie (przez lekarza) leków syntetycznych. Wymaga to jednak cierpliwości, konsekwencji i czasu…