Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

0
1685
Rate this post

O konieczności sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego napisano w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu, administratorze lub użytkownikach budynku.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać konkretne informacje, między innymi takie jak uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, określenie typu urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w tym miejscu, sposoby postępowania w przypadku pożaru, organizację ewakuacji osób, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z regulacjami przeciwpożarowymi oraz, co niezwykle istotne, plany obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna być okresowo uaktualniania- przynajmniej raz na dwa lata. W obiekcie będącym siedzibą firmy, konieczne jest przeprowadzenie szkolenia bhp i ppoż dla wszystkich pracowników. Każda przeszkolona w tym zakresie osoba powinna potwierdzić to złożeniem swojego podpisu na specjalnie przygotowanym oświadczeniu