Oko i ucho czułe na ludzkie bolączki

0
466
Rate this post

„Przede wszystkim nie szkodzić” – brzmi przykazanie lekarzy, którzy od czasów Hipokratesa zobowiązani są do rzetelnej analizy stanu chorego i podaniu takich środków, które w ich mniemaniu będą w stanie pomóc. Stąd droga do pozostania lekarzem jest jedną z najtrudniejszych ścieżek zawodowych – sześcioletnie studia plus miesiące poświęcone na robienie specjalizacji. Wyzwanie jest jednak opłacalne – medycyna to studia, które gwarantują pracę, a zawód lekarza cieszy się nieodmiennie szacunkiem i prestiżem społecznym.
Aby lekarz nie szkodził, ale ratował zdrowie i życie, powinien wciąż się dokształcać i zdobywać kolejne doświadczenia. Musi być otwarty na nowinki medyczne, ale i ostrożny, świadomy stanu pacjenta. Powinien znać jego historię choroby, dokładnie wiedzieć nie tylko co pacjentowi dolega, ale i czy ma jakieś alergie, na jakie leki może być uczulony, jaki tryb życia prowadzi. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, powinien skierować chorego na dodatkowe badania.
Lekarz to powołanie, które wymaga również wiele cierpliwości. Medycyna nie jest dla niespokojnych, ale dla silnych i zarazem cierpliwych, którzy mają oko i ucho wyczulone na problemy pacjentów.