Jeśli tak się złożyło w naszym życiu, że nie mamy wyższego wykształcenia ani możliwości by takie zdobyć, postarajmy się inaczej nawigować swoim życiem – tak, aby czerpać z niego jak najwięcej i osiągnąć w nim jak najwięcej na miarę własnych możliwości. Dobrze jest w życiu robić różne kursy, dzięki którym podwyższamy swoje kwalifikacje. Na początek warto ukończyć kurs na wózki widłowe – takie kursy często organizowane są w urzędach pracy właściwych dla miejsca zameldowania. Taki kurs pozwoli nam dobyć uprawnienia niezbędne do obsługi wózków widłowych, czyli do ogólnie pojętej pracy w magazynie czy na hali zakładu produkcyjnego. Wszędzie tam, gdzie potrzebne są wózki widłowe do transportu na niewielkie odległości towaru zlokalizowanego na paletach, tam potrzebni są też ludzie do ich obsługi. Jeśli już zrobimy sobie taki kurs, możemy piąć się dalej w górę i jeszcze bardziej poszerzać swoje kwalifikacje na przykład o kurs obsługi innych maszyn produkcyjnych czy maszyn budowlanych. Być może z czasem staniemy się posiadaczami uprawnień do obsługi dźwigów czy koparek, a z takimi kwalifikacjami to praca będzie szukała nas, a nie my pracy! Z cała pewnością warto poświęcić tych kilkadziesiąt godzin na ukończenie takiego kursu, by potem czerpać z tego korzyści, głównie te finansowe, bo osoby po takich kursach zarabiają nieźle.