Ciaze blizniacze

0
1870
Rate this post

Ciąże bliźniacze nie powodują obniżenia produkcji mięsa. Aczkolwiek bliźnięta w dniu urodzenia ważą średnio o 30% mniej niż jedynaki, to różnica ta wskutek intensywnego żywienia zostaje w stosunkowo krótkim czasie wyrównana, gdyż ciąża wielopłodowa nie wpływa ujemnie na genetycznie uwarunkowane tempo wzrostu bliźniąt w okresie postembrionalnym. Udowodniły to wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez Schwarka i Oehlera ? osiągnięte przez byczki z ciąży bliźniaczej średnie dobowe przyrosty (934 g) w okresie 12 miesięcy ich życia i przez cieliczki (627 g) w okresie 18 miesięcy autorzy uważają za zadowalające. W hodowli owiec polepszenie plenności uzyskuje się dzięki preferowaniu w reprodukcji matek, które wykażą się pierwszą ciążą wielopłodowa, jak też pozostawianiu do reprodukcji ich córek z ciąży wielopłodowej. Skuteczną jest również selekcja skierowana na plenność owiec, gdy jej kryterium jest wydajność grubszej wełny; między tymi cechami Jonmundsson i wsp. stwierdzili dodatnią genetyczną korelację. Natomiast nieskuteczna okazała się selekcja skierowana na plenność owiec, gdy jej kryterium była średnia liczba jagniąt spłodzonych przez tryka, a urodzonych w okresie całego życia owcy-matki, którą on krył.