Miejsce dla zwierząt

0
1737
Rate this post

Regulamin POD dopuszcza hodowanie na działce, za zgodą zarządu ogrodu, w określonych warunkach i określonej liczbie: króliki i kury oraz do trzech roi pszczół. Pomieszczenia do hodowli królików i kur, w myśl wyż. wym. regulaminu, powinny stanowić architektoniczną całość z altaną. Ule natomiast należy ustawiać tak, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie utrudniały pracy i wypoczynku na działkach sąsiednich. Króliki, podobnie jak inne domowe zwierzęta, wymagają odpowiednich pomieszczeń, które zapewniałyby im sprzyjające warunki życia i produkcyjności. Najlepsze wyniki osiąga się, hodując króliki w klatkach lub zagrodach na głębokiej ściółce. W ogródku można jedynie zastosować klatki – jako pomieszczenia najbardziej uniwersalne. Króliki nie wymagają dużej powierzchni chowu. Dla samic i samców stada podstawowego wystarcza powierzchnia klatki 0,45-0, 60 m2, a dla jednej sztuki ?młodzieży” 0,12-0,15 m2. W klatce typu uniwersalnego, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 70-75 cm i wysokość 50 cm, mieszczą się (trzymane pojedynczo) samica lub samiec stada podstawowego lub 4-5 sztuk odchowanej ?młodzieży”. Średnio na jedną samicę stada podstawowego potrzebne są 3 klatki do odchowu młodych. Klatki muszą zapewniać dostęp światła zwierzętom. Przy słabym dostępie światła dziennego (jeśli nie można stosować oświetlenia elektrycznego) zmniejsza się płodność królików, a także mogą wystąpić zaburzenia zdrowotne (rachityza). Z drugiej strony, króliki nie powinny być wystawiane na bezpośrednią operację słońca, gdyż w okresie upałów łatwo ulegają przegrzaniu (udar cieplny).